ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ) ตำแหน่งประเภททั่วไป สังกัดศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ) สังกัดศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการคัดเลือกโดยการประเมินสมรรถนะด้วยการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลสระว่ายน้ำ สังกัดศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและกำหนดวัน เวลา และสถานที่รายงานตัว ดังต่อไปนี้

>>CLICK อ่านประกาศมหาวิทยาลัย<<