ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมคณะผู้บริหารประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารมหาวิทยาลัย

DSC 0000
35646219 1987065397972986 3759170843083538432 n
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 2
  • ถัดไป

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวว่า "ในนามของผู้บริหารทุกท่าน เรามีความตระหนักให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน จึงประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต ตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะยึดมั่นและรวมกันปฏิบัติงาน เพื่อก้าวสู่องค์กรที่มีธรรมภิบาลและความโปร่งใส
      โดยยึดหลักด้านความโปร่งใส  ด้านความพร้อม  ด้านความปลอดจากทุจริต  ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน  ด้านการสื่อสารในองค์กร

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน