ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ความละเอียด (WXGA) 1280 X 800 จำนวน 28 เครื่อง

10760 20121220p1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ความละเอียด (WXGA) 1280 X 800 จำนวน 28 เครื่องโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market)

>>CLICK อ่านประกาศ<<