ขอเชิญร่วมพิธีเปิด และปิด การแข่งขันกีฬาภายใน “จันทน์ผาเกมส์” ครั้งที่ 38

              กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ทั้ง 5 คณะ กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาภายใน “จันทน์ผาเกมส์”ครั้งที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2557 ขึ้น โดยได้กำหนดจัดพิธีเปิด-ปิด ขึ้น ในระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2557 ณ สนามกีฬาทุ่งขุมทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กองพัฒนานักศึกษา จึงขอเชิญชมและเชียร์ให้กำลังใจแก่นักกีฬาทั้ง 5 คณะ

>>CLICK อ่านกำหนดการ<<

>>CLICK ผังการเดินขบวนพาเหรด<<

>>CLICK ผังสถานที่จัดงานกีฬา<<