ขอเชิญชมพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่และกีฬาภายใน “จันทน์ผาเกมส์” ครั้งที่ 37

        กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษา กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่และกีฬาภายใน “จันทน์ผาเกมส์” ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 3–28 กรกฎาคม 2556 และกำหนดพิธีเปิด-ปิด ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 27–28 กรกฎาคม 2556 ณ สนามกีฬาทุ่งขุมทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

>>รายละเอียดกำหนดการ<<