โครงการกระดานดำกับกระทิงแดงปีที่ 12 มอบทุนสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนา

      โครงการกระดานดำกับกระทิงแดงปีที่ 12 มอบทุนสนับสนุนจำนวน 10 ทุนๆ ละ 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท สำหรับค่ายอาสาพัฒนา โดยการสร้างอาคารต่างๆ เช่น อาคารเรียน อาคารเอนกประสงค์ ห้องสมุด ห้องพยาบาล โรงอาหาร ห้องน้ำ และอื่นๆ ฯลฯ ที่เป็นการก่อสร้างขึ้นมาใหม่ มิใช่การปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อเติม ซึ่งมีกำหนดการดังนี้

เปิดรับเอกสาร : ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2556 (นับจากตราประทับไปรษณีย์)
ประกาศผล : วันที่ 13 กันยายน 2556 ทาง website กระดานดำ www.kradandumproject.com
มอบทุน : วันที่ 21 กันยายน 2556
ระยะเวลานักศึกษาออกค่าย : เดือนตุลาคม 2556 – เดือนเมษายน 2557
สามารถจัดส่งเอกสารได้ที่ : แผนกกิจกรรมเพื่อสังคม (โครงการกระดานดำ กับ กระทิงแดง)  บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด เลขที่ 288 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
สอบถามรายละเอียดได้ที่ : โทร. 02-4150100 – 3 หรือ www.kradandumproject.com

 ข่าว : ประทวน  เนตรแสงศรี