รายงานต้นทุนการผลิต ขั้นที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ 2558 และ 2559

lru1

  แบบรายงานต้นทุนการผลิต ขั้นที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ 2559 และ 2558  กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ท่านสามารถโหลดไฟล์ลงอุปกรณ์ท่าน และใช้โปรแกรม Acrobat Reader เปิดอ่านไฟล์ เพราะรูปแบบไฟล์สร้างเป็นไฟล์นามสกุล PDF ให้ท่านโหลด

คลิ๊กดาวน์โหลดรายงานต้นทุนการผลิต  ปี 2559

คลิ๊กดาวน์โหลดรายงานต้นทุนการผลิต ปี 2558

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน