นศ.นิติศาสตร์ มรภ.เลย เป็นตัวแทนระดับภาคตอบปัญหากฏหมายระดับประเทศ

     เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2557 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ได้จัดให้มีการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2557  รอบคัดเลือกตัวแทนระดับภูมิภาค เพื่อหาตัวแทนชั้นอุดมศึกษาเข้าแข่งระดับประเทศ ในวันที่ 27 กันยายน 2557 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม กรุงเทพมหานคร


     โดยมีสถาบันอุดมศึกษาส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 12 ทีม ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  ผลการแข่งขันตัวแทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นคว้ารางวัลชนะเลิศ และตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเลยคว้่ารองวัลรองชนะเลิศ ทั้งสองทีมได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศ ในวันที่ 27 กันยายน 2557
     ตัวแทนจากสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยนายสมพงษ์ ดีกลาง หรือน้องบอม นักศึกษาชั้น ปีที่ 4 นายอานนท์ แผ่นเงิน หรือ อ๊อฟ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนางสาวขนิษฐา เชื่อสาวะถี น้องปลาย นักศึกษาชั้นปีที่ 3
     นายสมพงษ์ ดีกลาง กล่าวว่า ตนและเพื่อน เมื่อรู้ว่าอาจารย์จะส่งเป็นตัวแทนสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยไปแข่งขันตอบปัญหากฏหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันระพี ประจำปีการศึกษา 2557 รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค ผมและเพื่อนร่วมทีมก็เตรียมตัว โดยแบ่งเนื้อหาอ่านเกี่ยวกับกฏหมายและทำความเข้าใจ และต้องทุ่มเทเวลาในการอ่านอย่างมาก มีความหวังว่าต้องคว้ารางวัลให้ได้และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย และพอผลการแข่งขันออกมาถึงไม่ได้ชนะเลิศ ได้แค่รองชนะเลิศก็พอใจกับผลการแข่งขัน เพราะได้เป็นตัวแทนระดับภาคไปร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ ที่ต้องพยายามกันอีกครั้ง 
      นายอานนท์ แผ่นเงิน กล่าวว่า นอกจากหวังที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับสาขวิชา คณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การแข่งขันครั้งนี้สร้างความภาคภูมิใจให้กับพวกผมและน้องในสาขาวิชา ร่วมถึงอาจารย์ประจำสาขาด้วย และยังทำให้รู้จักการทำงานเป็นทีม การให้เกียรติและเคารพ การตัดสินใจในการแบ่งเนื้อหาและรับผิดชอบในส่วนของตน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในการตอบคำถาม
      นางสาวขนิษฐา เชื่อสาวะถี กล่าวว่า การตอบคำถาม หากทีมตอบคำถามผิด จะให้กำลังใจและแลกเปลี่ยนเสนอความคิดกันใหม่ บางครั้งตอบผิด2 ข้อติดต่อกัน ก็ต้องพยายามสร้างกำลังใจให้ความคิดกลับมาสู่การแข่งขัน และมีสมาธิในการตอบคำถามากขึ้น ตั้งใจฟังโจทย์และวิเคราะห์ เพราะการแข่งขันบางครั้งก็เครียด กดดัน เมื่อผ่านจุดนี้ ทำให้เราเรียนรู้และเก็บเกี่ยวเป็นประสบการณ์ และมันมีความหมายมากกว่าคำว่าชนะ และอยากขอบคุณอาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ที่คอยให้ความรู้ คำแนะนำ และสร้างประสบกาณณ์การเรียนรู้ให้กับนักศึกษาในสาขาทำให้พวกเราได้รับรางวัลนี้ และได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปแข่งขันในระดับประเทศ

คลิ๊กชมภาพ


งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน
lru1DSC 0010