Saturday, May 25th

Last update01:42:51 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวประกวดราคา แข่งขัน ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตู้เอนกประสงค์พร้อมตกแต่ง มีระบบความปลอดภัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตู้เอนกประสงค์พร้อมตกแต่ง มีระบบความปลอดภัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<
1.ประกาศประกวดราคา
2.คุณลักษณะรถตู้อเนกประสงค์
3.ราคากลางรถตู้อเนกประสงค์
4.เกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา
5.เอกสารประกวดราคาซื้อ
6.เอกสารประกวดราคาซื้อ (ต่อ)
7.เอกสารประกวดราคาซื้อ (ต่อ)

6-800x445

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การจัดซื้อรถตู้เอนกประสงค์พร้อมตกแต่ง มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การจัดซื้อรถตู้เอนกประสงค์พร้อมตกแต่ง มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

>>CLICK อ่านประกาศ<<

10760 20121220p1

ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถตู้เอนกประสงค์พร้อมตกแต่ง มีระบบความปลอดภัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถตู้เอนกประสงค์พร้อมตกแต่ง มีระบบความปลอดภัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>CLICK อ่านประกาศ<<

6-800x445

ประกาศผู้ชนะโครงการงานปรับปรุงหอพักภูหอและหอพักภูหลวง ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะโครงการงานปรับปรุงหอพักภูหอและหอพักภูหลวง ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน

>>CLICK อ่านประกาศ<<

dsc 0433

ประกาศประกวดราคาซื้อ รถตู้เอนกประสงค์พร้อมตกแต่ง มีระบบความปลอดภัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อ รถตู้เอนกประสงค์พร้อมตกแต่ง มีระบบความปลอดภัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<
(1) ประกาศประกวดราคา
(2)คุณลักษณะ
(3)ตารางแสดงวงเงินวงเงินวงเงิน
(4)เกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา
(5) เอกสารประกวดราคา
(6) เอกสารประกวดราคา (ต่อ)

6-800x445

บทความ อื่นๆ ...

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°