Monday, May 20th

Last update02:33:41 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวกีฬา ชุมนุม ข่าวกีฬาภายใน

กีฬาภายใน ค่ายอาสา

เปิด-ปิด กีฬาจันทน์ผาเกมส์ ครั้งที่ 37 อย่างยิ่งใหญ่

  • PDF

     เปิด-ปิด อย่างยิ่งใหญ่ กีฬาจันทน์ผาเกมส์ ครั้งที่ 37 คณะครุศาสตร์ ครองถ้วยรางวัลกีฬารวม กองเชียร์และขบวนพาเหรด คณะวิทยาการจัดการครองถ้วยเชียร์ลีดเดอร์ไปครอง ท่ามกลางสายฝนตลอดจัดการแข่งขัน

ขอเชิญชมพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่และกีฬาภายใน “จันทน์ผาเกมส์” ครั้งที่ 37

  • PDF

        กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษา กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่และกีฬาภายใน “จันทน์ผาเกมส์” ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 3–28 กรกฎาคม 2556 และกำหนดพิธีเปิด-ปิด ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 27–28 กรกฎาคม 2556 ณ สนามกีฬาทุ่งขุมทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

>>รายละเอียดกำหนดการ<<

กีฬาน้องใหม่และกีฬาภายใน “จันทน์ผาเกมส์” ครั้งที่ 37

  • PDF

      กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษา กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่และกีฬาภายใน “จันทน์ผาเกมส์” ครั้งที่ 37  ประจำปีการศึกษา  2556   ขึ้น ในระหว่างวันที่ 3 – 28 กรกฎาคม 2556  และกำหนดพิธีเปิด-ปิด ในวันเสาร์และอาทิตย์ ที่ 27 – 28 กรกฎาคม 2556   ณ  สนามกีฬาทุ่งขุมทอง   โดยจัดการแข่งขันทั้งสิ้น 9 ชนิดกีฬาได้แก่ ฟุตบอล ,ฟุตซอล ,เซปักตะกร้อ ,เปตอง ,เทเบิลเทนนิส ,หมากรุก ,หมากฮอส ,กีฬาพื้นบ้าน และเชียร์ลีดเดอร์ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจร่วมชมและร่วมเชียร์การแข่งขัน ตามวันและเวลาดังกล่าว

ดาวน์โหลด  กำหนดการจัดแข่งขันกีฬาภายใน “จันทน์ผาเกมส์” ครั้งที่ 37  ระหว่างวันที่ 3 - 28 กรกฎาคม 2556

 

ดาวน์โหลด  ระเบียบว่าด้วยการแข่งขันฟุตบอล 9 คน    กีฬาน้องใหม่และกีฬาภายในนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  “จันทน์ผาเกมส์” ครั้งที่  ๓๗ 

ข่าวภาพ : ประทวน  เนตรแสงศรี


โครงการกระดานดำกับกระทิงแดงปีที่ 12 มอบทุนสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนา

  • PDF

      โครงการกระดานดำกับกระทิงแดงปีที่ 12 มอบทุนสนับสนุนจำนวน 10 ทุนๆ ละ 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท สำหรับค่ายอาสาพัฒนา โดยการสร้างอาคารต่างๆ เช่น อาคารเรียน อาคารเอนกประสงค์ ห้องสมุด ห้องพยาบาล โรงอาหาร ห้องน้ำ และอื่นๆ ฯลฯ ที่เป็นการก่อสร้างขึ้นมาใหม่ มิใช่การปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อเติม ซึ่งมีกำหนดการดังนี้

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°