Friday, Dec 14th

Last update11:26:40 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Ut Mauris elit ipsum Pellentesque nec porta ipsum massa risus nisl. At lacinia nulla porta Nam Nam porta at tristique ipsum ante. Libero euismod ac orci condimentum Vestibulum Nam et Praesent.

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 บรรยากาศเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ แทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประทวน เนตรแสงศรี 409
2 บรรยากาศ ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ศูนย์เลย ประจำปีการศึกษา 2560 ประทวน เนตรแสงศรี 430
3 บรรยากาศ ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ศูนย์ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 ประทวน เนตรแสงศรี 413
4 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ประทวน เนตรแสงศรี 818
5 นักศึกษา ม.ราชภัฏเลย ร่วมโครงการ ทบ.อาสาปลูกป่า สร้างฝายสืบสานพระราชปณิธาณฯ ประทวน เนตรแสงศรี 599
6 บรรยากาศโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ประทวน เนตรแสงศรี 554
7 กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมคนดีศรีราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประทวน เนตรแสงศรี 431
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ศึกษาดูงานกิจกรรมนักศึกษา ประทวน เนตรแสงศรี 581
9 บรรยากาศการแข่งขันกีฬานักศึกษาภาคพิเศษ ศูนย์เลย-ขอนแก่น ประจำปี 2560 ประทวน เนตรแสงศรี 388
10 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ และสานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2560 ประทวน เนตรแสงศรี 2084
11 องค์การนักศึกษาภาคปกติ จัดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เพื่อสรุปโครงการและงบประมาณในการจัดกิจกรรม ประทวน เนตรแสงศรี 199
12 ปฏิทินเตรียมความพร้อมนักศึกษาภาคปกติ ก่อนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ประทวน เนตรแสงศรี 5654
13 รับสมัครนักศึกษาเข้าอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐ ประทวน เนตรแสงศรี 1698
14 รับสมัครนักศึกษาเข้าอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษาภาคฤดูร้อน ประทวน เนตรแสงศรี 416
15 บรรยากาศพิธีเปิด-ปิดงานการแข่งขันกีฬา “จันทน์ผาเกมส์ ครั้งที่ 40” ประทวน เนตรแสงศรี 639
16 กองพัฒนานักศึกษา ม.รภ.เลย จัดสัมมนาแนวทางการพัฒนากีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประทวน เนตรแสงศรี 519
17 ไออุ่นรัก จากพี่ถึงน้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ช่วยภัยหนาว ประทวน เนตรแสงศรี 405
18 บรรยากาศกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560" มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประทวน เนตรแสงศรี 325
19 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ประทวน เนตรแสงศรี 644
20 กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงค่ายราชภัฏเลย จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2559 ประทวน เนตรแสงศรี 505

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°