Thursday, Jun 20th

Last update03:07:42 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

อธิการบดีมหาวิทยาลัยยูหลิน นอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน พบอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ

  • PDF
DSC 0656
DSC 0674
DSC 0558
DSC 0574
DSC 0644
DSC 0579
DSC 0590
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 7
  • ถัดไป

สานความสัมพันธ์  2  มหาวิทยาลัย 2 ประเทศ ก้าวสู่ปีที่ 10

      เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ใหเการต้อนรับคณะ Mr.Wang Zhuohua อธิการบดีมหาวิทยาลัยยูหลิน นอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะ มาเยี่ยม และติดตามทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้แลกเปลี่ยนพูดคุยถึงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ทางด้านสาขาวิชาทางภาษา วิชาเคมี แล็ปปฏิบัติการ และเทคโนโลยีอาหาร การแปรรูป การหมัก การอบแห้ง มากขึ้น โดยเฉพาะการแปรูผลิตภันฑ์จากวัตถุดิบในท้องถิ่น ทางมหาวิทยาลัยยูหลินนอร์มอลมีความสนใจขอดูห้องแล็ปแต่ละสาขาวิชา ร่วมถึงการเข้าชมห้องสมุดสำนักวิทยบริการ
       โดยทาง Mr.Wang Zhuohua อธิการบดีมหาวิทยาลัยยูหลิน นอร์มอล กล่าวว่าดีใจที่ได้มามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และเป็นครั้งแรกในการเดินทางมาต่างประเทศ และมีความรู้สึกดีที่มาพร้อมความชุ่มชื่นจากฝน และมีความสนใจในการที่จะเพิ่มความร่วมมือทางด้านวิชาการมากขึ้น โดยเฉพาะในสาขาวิชาด้านเคมี และเทคโนโลยีอาหาร และได้ขอเข้าชมห้องปฏิบัติการทั้ง 2 สาขาวิชา หลังจากที่ได้พูดคุยแลกเปลี่ยน ได้มีการมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน ก่อนเดินทางไปชมห้องปฏิบัติการต่อไป มีกำหนดการเดินทางมาจังหวัดเลย 18-20 กันยายน 2561

ภาพการต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยยูหลิน นอร์มอล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภักเลยมอบของที่ระลึกคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยยูหลิน นอร์มอล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยยูหลิน นอร์มอล มอบของที่ระลึกแก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน


feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°