Monday, Dec 10th

Last update01:43:18 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

นักศึกษาครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สอบผ่านเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 119 คน

  • PDF
S  6406180
S  6406181
S  6406182
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 3
  • ถัดไป

      นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 และ ปีที่ 5  ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 119 คน

      ตามที่มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กรพทรวงศึกษาธิการ ลังวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เรื่อง การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ป พ.ศ. 2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 4 และ ปีที่ 5 โดยดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
     ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5 สามารถสอบผ่านเข้าร่วมโครงการได้ จำนวน 119 คน  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สอบผ่านเข้าร่วมโครงการ และขอให้นักศึกษาตั้งใจทำหน้าที่ พัฒนาตนเอง และจิตวิญญาณความเป็นครู

คลิกชมภาพเพิ่มเติมคลิกชมภาพเพิ่มเติม

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน


feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°