Monday, Feb 19th

Last update01:20:13 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

บรรยากาศพิธีไหว้ครู ปี 2560

  • PDF
DSC 0301

     เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักศึกษาน้อมรำลึกคุณครูอาจารย์ 

      บรรยากาศพิธีไหว้ครูแบ่งเป็น 2 รอบ แต่ละรอบมีตัวแทนนักศึกษานำพานที่สร้างสรรค์จากฝีมือนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา นำมาไหว้ครูอาจารย์ สีสันสวยงาม วิจิตรหัตกรรม ประดับประดา แสดงอัตลักษณ์สาขาวิชาได้เป็นอย่างดี บรรยากาศอบอุ่นแบบไหนมีภาพมาให้ชมหลายช่วงสามารถคลิกชมได้

ก่อนเริ่มพิธีไหว้ครู
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภักเลยจุดะูปเทียนเริ่มพิธี
พิธีไหว้ครูรอบที่ 1
บรรยากาศพิธ๊ไหว้ครูรอบที่ 1
สีสันพานไหว้ครูขนมหวาน
บรรยากาศช่วงเจิมหนังสือเป็นสิริมงคล
มอบเกียรติบัตรนักศึกษาเรียนดี กิจกรรมเด่น รอบที่ 1
รำบูชาครู
ให้โอวาทนักศึกษา
ร่วมร้องเพลงพระคุณที่ 3
ไหว้ครูรอบที่ 2
นักศึกษาจีนร่วมพิธีไหว้ครู
พานหงส์คู่นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม
บรรยากาศพิธีไหว้ครู รอบที่ 2
เจิมหนังสือรอบที่ 2
สิงหเสนีสมาคม มอบทุนการศึกษา
ร่วมบันทึกภาพ สิงหเสนิสมาคม
มอบเกียรติบัตรนักศึกษาเรียนดีกิจกรรมเด่น รอบที่ 2
อธิการให้โอวาทนักศึกษาเข้าไหว้ครู รอบที่ 2
สีสันพานหว้ครู
หัตถกรรมวิจิตร จินตนาการผ่านเลนส์
อธิการมอบรางวัลประกวดพานไหว้ครู

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน