Monday, Feb 19th

Last update01:20:13 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ (ประเภททั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2560

  • PDF
13672546 1069801909780177 1343360279 n

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ (ประเภททั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2560
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (ประเภททั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 6 มีนาคม 2560 – 7 เมษายน2560 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น บัดนี้ ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว จึงประกาศรายละเอียดของการคัดเลือกและรายชื่อผู้สมัครตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ (ตามสาขาวิชาที่เลือกเป็นลำดับที่ 1) รายละเอียดตามประกาศที่แนบ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK