Wednesday, Feb 20th

Last update06:52:09 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ภารกิจผู้บริหาร มรภ.เลย ออกข่าวสื่อมวลชน โครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู ลงหนังสือพิมพ์ข่าวสด มรภ.เลย ร่วมกับ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเลย
ผิดพลาด
  • Error loading feed data.

โครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู ลงหนังสือพิมพ์ข่าวสด มรภ.เลย ร่วมกับ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเลย

    เมื่อเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยคณะครุศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย จัดโครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู โดยใช้โครงงานเป็นฐาน พัฒนาครูในพื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลำภู


    กิจกรรมการจัดโครงการดังกล่าว ทางงานประชาสัมพันธ์ติดตาม ประสานข้อมูลและเขียนข่าวส่งผู้สื่อข่าว และลงตีพิมพ์ในหนังสื่อพิมพ์ข่าวสด เนื่องจากเป้นกิจกรรมการบริการและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและมีความเกี่ยวข้องในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเป็นพันธกิจหลัก เดิมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นวิทยาลัยครูเลยมาก่อน และยังจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตครู ออกไปถ่ายทอดความรู้และพัฒนานักเรียนในพื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัดใกล้เคียง มาอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณสื่อมวลชนที่ติดตาม และนำเสนอข่าวสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มาโดยตลอด


งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน
DSC 0516
coolpong

feeds