Tuesday, Jul 23rd

Last update02:27:52 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวกีฬา ชุมนุม LRU คนเก่ง คนเก่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คนเก่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  • PDF
win
win2
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 2
  • ถัดไป

         มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม“การแข่งขันทักษะการออกแบบและการเขียนแบบด้วยโปรแกรม SolidWorks”

ในงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1 “ I-TECH CON” ในวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร โดย “ทีม LRU CAD Design” ประกอบด้วยสมาชิก 2 คน คือ นายนพเกล้า มารศรี นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต และนายอนุวัฒน์ อุทธบูรณ์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 มาครอง โดยมี อาจารย์ณัฐชัย โปธิ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°