Thursday, Jun 20th

Last update03:07:42 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ ผ่านทางเว็บไซต์งานประชาสัมพันธ์

การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) ภาคเรียนที่ 3/2558

  • PDF

การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษา ภาคปกติ (ภาคฤดูร้อน) ภาคเรียนที่ 3/2558

  • PDF

ฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ประชาคมอาเซียน ในบริบทจังหวัดเลย”

  • PDF

กองพัฒนาอบรมจริยธรรม คุณธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตนักศึกษา

  • PDF

       เวลา 09.00 น. กองพัฒนานักศึกษา จัดการอบรมจริยธรรม คุณธรรม เพื่อการดำเนินชีวิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิด และได้รับเกียรติจาก พ.อ.นพ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา วิทยากรชื่อดัง มาเป็นวิทยากรบรรยาย

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°