Thursday, Jun 20th

Last update03:07:42 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ข่าวสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Elit Nullam pellentesque vitae Nulla eget Sed eget sed adipiscing accumsan. Tincidunt felis non amet et eu Nulla egestas cursus accumsan condimentum. Tincidunt accumsan tincidunt dolor pellentesque accumsan Nullam convallis egestas nunc quis. Mauris Suspendisse at pretium ac Aenean faucibus Morbi convallis pharetra et. Sed ut sed Vestibulum ut elit congue convallis massa ante consectetuer. Curabitur non Phasellus cursus et Vestibulum enim lorem.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

  • PDF

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ระดับสาขาที่เปิดรับสมัคร
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
1. สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
2. สาขาวิชา พัฒนาสังคม

กำหนดการรับสมัคร
1 – 10 ตุลาคม 2557สมัครทางไปรษณีย์
1 – 15 ตุลาคม 2557 สมัครทางด้วยตนเอง
7 พฤศจิกายน 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

CLICK >> อ่านรายละเอียด

พิมพ์ใบสมัคร >> CLICK

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

  • PDF

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย

ระดับสาขาที่เปิดรับสมัคร
ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
1. สาขาวิชา พัฒนาสังคม

กำหนดดารรับสมัคร
1 – 15 ตุลาคม 2557 สมัครทางไปรษณีย์
1 – 30 ตุลาคม 2557 สมัครด้วยตนเอง
7 พฤศจิกายน 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

CLICK >> อ่านประกาศ

พิมพ์ใบสมัคร >> CLICK

CLICK >> ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 << CLICK

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°