Sunday, May 26th

Last update01:42:51 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

กิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 มรภ.เลย นำตัวแทนนักศึกษาร่วมกิจกรรมปลูกวันแม่ จิตอาสาเกี่ยววันพ่อ ศึกษาวัฒนธรรมข้าว ประทวน เนตรแสงศรี 186
2 นักศึกษา มรภ.เลย จิตอาสาร่วมกันลงพื้นที่ บริจาคน้ำดื่ม ช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตอำเภอเมืองเลย ประทวน เนตรแสงศรี 238
3 คณะเทคโนอุตฯ มรภ.เลย นำนักศึกษา บริการวิชาการชุมชน พัฒนาวัดป่าเจริญธรรม ตำบลศรีสองรักษ์ กนก นามคันที 415
4 คณะเทคโนอุตสาหกรรม มรภ.เลย นำนักศึกษาสร้างฝายชะลอน้ำชุมชนปากหมาก ตามแนวพระราชดำริ กนก นามคันที 309
5 นักศึกษา ม.รภ.เลย ร่วมกับสิงห์อาสา บริจาคน้ำดื่มช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ประทวน เนตรแสงศรี 782
6 ขอเชิญร่วมบริจาคเสื้อผ้า ชุดนักเรียน เครื่องนุ่งห่ม ทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ประทวน เนตรแสงศรี 402
7 สิงห์อาสา-ราชภัฏเลย ช่วยภัยน้ำท่วม ประทวน เนตรแสงศรี 541

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°