Tuesday, Jul 23rd

Last update02:27:52 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ขอเชิญร่วมพิธีเปิด และปิด การแข่งขันกีฬาภายใน “จันทน์ผาเกมส์” ครั้งที่ 38

  • PDF

              กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ทั้ง 5 คณะ กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาภายใน “จันทน์ผาเกมส์”ครั้งที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2557 ขึ้น โดยได้กำหนดจัดพิธีเปิด-ปิด ขึ้น ในระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2557 ณ สนามกีฬาทุ่งขุมทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กองพัฒนานักศึกษา จึงขอเชิญชมและเชียร์ให้กำลังใจแก่นักกีฬาทั้ง 5 คณะ

>>CLICK อ่านกำหนดการ<<

>>CLICK ผังการเดินขบวนพาเหรด<<

>>CLICK ผังสถานที่จัดงานกีฬา<<

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°