Tuesday, Jul 23rd

Last update02:27:52 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

เชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์อัตโนมัติ (ประถมศึกษา)

  • PDF
history

     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 จะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เกิดแรงบันดาลใจที่ประดิษฐ์ สร้างสรรค์ผลงาน การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ในลักษณะต่างๆ เพื่อเสริมความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับนักเรียนและเยาวชนของชาติ

      ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ในระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2556 จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

>>ดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบตอบรับ<<

สอบถามได้ที่ อ.ประกาศิต ปราบพาล โทรศัพท์ 085-466-5148
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แฟ็กและโทร : 042-835-232

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°