Tuesday, Jul 23rd

Last update02:27:52 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ขอเชิญชมพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่และกีฬาภายใน “จันทน์ผาเกมส์” ครั้งที่ 37

  • PDF

        กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษา กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่และกีฬาภายใน “จันทน์ผาเกมส์” ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 3–28 กรกฎาคม 2556 และกำหนดพิธีเปิด-ปิด ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 27–28 กรกฎาคม 2556 ณ สนามกีฬาทุ่งขุมทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

>>รายละเอียดกำหนดการ<<

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°