Tuesday, Jul 23rd

Last update02:27:52 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

โครงการกระดานดำกับกระทิงแดงปีที่ 12 มอบทุนสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนา

  • PDF

      โครงการกระดานดำกับกระทิงแดงปีที่ 12 มอบทุนสนับสนุนจำนวน 10 ทุนๆ ละ 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท สำหรับค่ายอาสาพัฒนา โดยการสร้างอาคารต่างๆ เช่น อาคารเรียน อาคารเอนกประสงค์ ห้องสมุด ห้องพยาบาล โรงอาหาร ห้องน้ำ และอื่นๆ ฯลฯ ที่เป็นการก่อสร้างขึ้นมาใหม่ มิใช่การปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อเติม ซึ่งมีกำหนดการดังนี้

เปิดรับเอกสาร : ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2556 (นับจากตราประทับไปรษณีย์)
ประกาศผล : วันที่ 13 กันยายน 2556 ทาง website กระดานดำ www.kradandumproject.com
มอบทุน : วันที่ 21 กันยายน 2556
ระยะเวลานักศึกษาออกค่าย : เดือนตุลาคม 2556 – เดือนเมษายน 2557
สามารถจัดส่งเอกสารได้ที่ : แผนกกิจกรรมเพื่อสังคม (โครงการกระดานดำ กับ กระทิงแดง)  บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด เลขที่ 288 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
สอบถามรายละเอียดได้ที่ : โทร. 02-4150100 – 3 หรือ www.kradandumproject.com

 ข่าว : ประทวน  เนตรแสงศรี

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°