Tuesday, Jul 23rd

Last update02:27:52 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง

  • PDF
22007913 1592066934194343 8758485778665686246 n

 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอรับทุนมูลนิธิ นายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ตั้งแต่วันที่  26 กรกฎาคม –14กันยายน  2561 ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องงานทุนการศึกษา  ชั้น 4 อาคารวิชญาการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.std.lru.ac.th เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา  ที่ผ่านมานั้น
บัดนี้  กำหนดการรับสมัครนักศึกษาเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอรับทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง  ได้สิ้นสุดแล้ว  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ทั้งนี้ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว เข้ารับการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ ที่  5  ตุลาคม  2561 เวลา  14.00  น. ณ  ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4  อาคารวิชญาการ

 

 

>>CLICK ประกาศรายชื่อ <<

 

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°