Thursday, Jun 20th

Last update03:07:42 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมคณะผู้บริหารประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารมหาวิทยาลัย

  • PDF
DSC 0000
35646219 1987065397972986 3759170843083538432 n
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 2
  • ถัดไป

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวว่า "ในนามของผู้บริหารทุกท่าน เรามีความตระหนักให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน จึงประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต ตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะยึดมั่นและรวมกันปฏิบัติงาน เพื่อก้าวสู่องค์กรที่มีธรรมภิบาลและความโปร่งใส
      โดยยึดหลักด้านความโปร่งใส  ด้านความพร้อม  ด้านความปลอดจากทุจริต  ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน  ด้านการสื่อสารในองค์กร

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°