Saturday, May 25th

Last update01:42:51 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

อบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์เหตุผลความจำเป็นและภาระงานเพื่อกำหนดกรอบตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับบุคลกรสายสนับสนุน

  • PDF
DSC 0401
DSC 0361
DSC 0364
DSC 0366
DSC 0367
DSC 0387
DSC 0411
DSC 0421
DSC 0428
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 9
  • ถัดไป

      งานบุคคลอบรมการวิเคราะห์เหตุผลความจำเป็นและภาระงานเพื่อกำหนดกรอบตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

        ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์เหตุผลความจำเป็นและภาระงานเพื่อกำหนดกรอบตำแหน่งที่สูงขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยลัยราชภัฏเลย  แก่หัวหน้างานคณะ ศูนย์ สำนักเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ โดยวิทยากร นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ เป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2561

คลิกชมภาพบรรยากาศ

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน
 

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°