Tuesday, Jul 23rd

Last update02:27:52 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ส่งผลงานเข้าประกวดกวดสื่อดิจิทัลภายใต้หัวข้อ “ส่งเสริมการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม” เรื่อง "แชร์"

  • PDF
unnamed


► นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ส่งผลงานเข้าประกวดกวดสื่อดิจิทัลภายใต้หัวข้อส่งเสริมการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "แชร์" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

1. นายชลทิตย์ ศรีตระการ
2. นายธาดา แก้วศรีนวล
3. นายอภิสิทธิ์ บัวทอง

ดร. สมยงค์ สีขาว (อาจารย์ที่ปรึกษา)

http://www.ondefilm.com/index.php/welcome/vdo

► แนวคิดหนังสั้นเรื่องแชร์
ปัจจุบันคนในสังคมออนไลน์มักจะแชร์เรื่องราวต่าง ๆ มากมายแต่คนส่วนใหญ่ชอบที่จะแชร์เพียงอย่างเดียว ไม่ค่อยสนใจเข้าไปช่วยเหลือสักเท่าไหร่ จึงอยากจะเสนอแนวคิดที่ว่าหากเราแชร์เพียงอย่างเดียวจะไม่เกิดผลแต่หากเราลงมือช่วยเหลือ ก็จะเกิดผลดีจะได้มีแต่รอยยิ้มและอยากให้แชร์แต่สิ่งที่ดีๆและมีประโยชน์เพื่อสังคมออนไลน์ที่ดียิ่งขึ้น สังคมโลกออนไลน์จะได้มีแต่การแชร์เรื่องราวดีๆ

►รับชมผ่าน Youtube >>>https://youtu.be/G5TcTeKVuBk

#ONDEFilmYouthCamp#กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รายละเอียดโครงการ Click>>http://www.ondefilm.com/index.php

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°