Sunday, Jun 16th

Last update02:32:04 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

โครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู ลงหนังสือพิมพ์ข่าวสด มรภ.เลย ร่วมกับ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเลย

  • PDF

    เมื่อเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยคณะครุศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย จัดโครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู โดยใช้โครงงานเป็นฐาน พัฒนาครูในพื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลำภู


    กิจกรรมการจัดโครงการดังกล่าว ทางงานประชาสัมพันธ์ติดตาม ประสานข้อมูลและเขียนข่าวส่งผู้สื่อข่าว และลงตีพิมพ์ในหนังสื่อพิมพ์ข่าวสด เนื่องจากเป้นกิจกรรมการบริการและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและมีความเกี่ยวข้องในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเป็นพันธกิจหลัก เดิมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นวิทยาลัยครูเลยมาก่อน และยังจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตครู ออกไปถ่ายทอดความรู้และพัฒนานักเรียนในพื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัดใกล้เคียง มาอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณสื่อมวลชนที่ติดตาม และนำเสนอข่าวสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มาโดยตลอด


งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน
DSC 0516
coolpong

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°