Sunday, Jul 22nd

Last update09:18:09 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home
ประกาศ ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาคารชุด

ประกาศ ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาคารชุด

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มีอาคารชุดเพื่อจัดเป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากรในสังกัด เ...

<<

นักศึกษาหอพักในรวมพลัง

นักศึกษาหอพักในรวมพลัง "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ"

เวลา ๑๓.๓๐น. วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ งานหอพักใน กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ...

อธิการบดีฯ ให้โอวาทพร้อมมอบนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆแก่นักศึกษาใหม่หอพักใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

อธิการบดีฯ ให้โอวาทพร้อมมอบนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆแก่นักศึกษาใหม่หอพักใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เวลา ๐๙.๓๐น. วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ งานหอพักใน กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ...