Sunday, Oct 02nd

Last update11:44:58 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ภารกิจผู้บริหาร

ข่าวรับสมัคร

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา”

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อครุภัณฑ์  เครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง  จำนวน  3  เครื่อง  โดยวิธีตกลงราคา”

>> อ่านประกาศมหาวิทยาลัย <<

11 building

สอบราคาซื้อ ชุดเครื่องมือทางชีววิทยาเพื่อประกอบ การเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ชุดเครื่องมือทางชีววิทยาเพื่อประกอบ การเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ชุดเครื่องมือทางชีววิทยาเพื่อประกอบการเรียนการสอน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ชุด กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 12 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ติดต่อสอบถามรายละเอียด งานพัสดุ โทร. 042-835224-8 กดต่อ 41117

ดาวน์โหลด
(1) ประกาศสอบราคาชุดชีววิทยา
(2) เอกสารสอบราคาชุดชีววิทยา
(3) เอกสารสอบราคาชุดชีววิทยา
(4) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

lrufront

วุ้นย่านาง สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มรภ.เลย ลงสกู๊ปหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

    นวัตกรรมการนำย่านางและหญ้าหวาน โดย ดร.สุภาวดี สำราญ  อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำมาปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อคนรักสุขภาพ เป็นขนมวุ้นย่านาง ส่งผลให้ทุกเพศ ทุกวัย ก็สามารถทานใบย่านางที่มีสรรพคุณทางยาได้ คนที่เป็นเบาหวานก็สามารถทานได้ นำเสนอผ่านสื่อไทยรัฐออนไลน์ และครั้งนี้ ถูกนำเสนอผ่านสกู๊ปหน้าสีหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558 

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีตกลงราคา”

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อครุภัณฑ์  โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  2559  โดยวิธีตกลงราคา”

>> อ่านประกาศมหาวิทยาลัย <<

13672546 1069801909780177 1343360279 n

ผีไม้จิ้มฟัน ผลงานนักศึกษาสู่การแสดงงานเพิ่มความงามอาคาร 23 ลงหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

    วันก่อนไปถ่ายภาพการลงนามความร่วมมือการขับขี่ปลอดภัย ระหว่างขนส่งจังหวัดเลย ร่วมกับจังหวัดเลย และผู้ประกอบการในจังหวัดเลย สังเกตเห็นภายในอาคาร 23 มีภาพศิลปผลงานนักศึกษาติดประดับตกแต่งภายในอาคาร สร้างบรรยากาศการเรียน และความแปลกใหม่ให้อาคารเป็นมากกว่าอาคารเรียนปกติธรรมดาทั่วไป สวยงามแปลกตา และเป็นแกลอรี่แสดงภาพ

"ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อ ชุดเครื่องมือทางชีววิทยาเพื่อประกอบการเรียนการสอน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ๑ ชุด"

   ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศสอบราคาซื้อ ชุดเครื่องมือทางชีววิทยาเพื่อประกอบ
การเรียนการสอน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ๑ ชุด ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่ ๐๑๓๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นั้น
   เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ยังไม่มีผลใช้บังคับ
จึงขอยกเลิกประกาศสอบราคาดังกล่าว

CLICK >> อ่านประกาศ

ราชภฏเลย

ดร.สุภาวดี อ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มรภ.เลย ทำ"วุ้นย่านาง" ขนมหวานคนรักสุขภาพ นำเสนอข่าวผ่านเดลินิวส์ออนไลน์

     วุ้นย่านาง ขนมหวานไร้น้ำตาล ไอเดียทำจริงทานได้ ดร.สภาวดี สำราญ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำใบย่านาง และหญ้าหวาน มาทำขนมวุ้นเพื่อสุขภาพ รสชาติอร่อย

มรภ.เลย สอบราคาซื้อ ชุดเครื่องมือทางชีววิทยาเพื่อประกอบ การเรียนการสอน

         มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ  ชุดเครื่องมือทางชีววิทยาเพื่อประกอบ การเรียนการสอน

กล่องหน้าผีขนน้ำ ผีตาโขน มรภ.เลย ลงข่าวเดลินิวส์ออนไลน์

     ผลงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำงานประเพณีท้องถิ่นมาประยุกต์ใหม่ทำเป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่สูง 3 เมตร กว้าง 1.5 เมตร ตกแต่งด้วยภาพผีตาโขนและผีขนน้ำ เก๋สวยงาม ออกสื่อเดลินิวส์ออนไลน์