Wednesday, Mar 04th

Last update09:25:47 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ภารกิจผู้บริหาร

ข่าวรับสมัคร

ร่าง TOR โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงเรือนเลี้ยงสัตว์

รร.สาธิต มรภ.เลย จัดพิธีไหว้ครู 57 ออกช่อง 3 ไทยรัฐออนไลน์

      เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดพิธีไหว้ครู โดยมี รศ.อาภรณ์รัตน์ สารทัศนานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธาน ภายในหอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ร่าง TOR โครงการจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

มรภ.เลย ลงข่าว เมืองเลยนิวส์ 2 ข่าว

      มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตออกมาพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง ควลคู่กับการพัฒนาหลักสูตร โครงสร้าง กิจกรรม และการบริการวิชาการแก่ชุมชน การทำการวิจัยเพื่อการพัฒนา พร้อมนำเสนอข่าวสารกิจกรรมมหาวิทยาลัยผ่านหลายช่องทางการสื่อสาร รวมถึงสื่อมวลชน

สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต

มรภ.เลย ยกเครื่อง นศ.อาจารย์ ลงคมชัดลึก

       หนังสื่อพิมพ์คม ชัด ลึก ลงข่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ยกเครื่องนักศึกษา อาจารย์ รับอาเซียน ฉบับวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 ปีที่ 13  ฉบับที่ 4601 หน้า 10

สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

ค่านิยม 12 ประการ

12thai72

12 Values Announced

12eng72