Wednesday, Oct 26th

Last update11:35:02 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ภารกิจผู้บริหาร

ข่าวรับสมัคร

ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อ ชุดอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร จำนวน ๑ ชุด

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศสอบราคาซื้อ ชุดอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร จำนวน ๑ ชุด ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่ ๐๒๐๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ นั้น เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในเอกสารสอบราคา ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
จึงขอยกเลิกประกาศสอบราคาดังกล่าว
>>CLICK อ่านประกาศ<<

lrufront

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อครุภัณฑ์ กล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง เพิ่มเติม บริเวณภายในศูนย์กีฬาในร่ม สนามกีฬาร่วมใจ และอาคารกีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีตกลงราคา”

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อครุภัณฑ์  กล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง เพิ่มเติม บริเวณภายในศูนย์กีฬาในร่ม สนามกีฬาร่วมใจ และอาคารกีฬาทางน้ำ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 1 ระบบ  โดยวิธีตกลงราคา”

>>CLICK อ่านประกาศ<<10760 20121220p1

วุ้นย่านาง สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มรภ.เลย ลงสกู๊ปหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

    นวัตกรรมการนำย่านางและหญ้าหวาน โดย ดร.สุภาวดี สำราญ  อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำมาปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อคนรักสุขภาพ เป็นขนมวุ้นย่านาง ส่งผลให้ทุกเพศ ทุกวัย ก็สามารถทานใบย่านางที่มีสรรพคุณทางยาได้ คนที่เป็นเบาหวานก็สามารถทานได้ นำเสนอผ่านสื่อไทยรัฐออนไลน์ และครั้งนี้ ถูกนำเสนอผ่านสกู๊ปหน้าสีหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558 

สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงเรือนเลี้ยงสัตว์เพื่อการเรียนการสอน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงเรือนเลี้ยงสัตว์เพื่อการเรียนการสอน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย              อำเภอเมือง จังหวัดเลย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000.- บาท  (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ถึง 27 ตุลาคม 2559 เวลา  08.30-16.30 น. (โดยถือนาฬิกางานพัสดุเป็นเกณฑ์) ณ งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น                      มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโต๊ะกลม ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย
 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)  ระหว่างวันที่ 13 - 27 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ได้ที่งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อำเภอเมือง     จังหวัดเลย หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4283-5224 - 8  ต่อ 41117 - 8       ในวันและเวลาราชการ

>>CLICK อ่านประกาศ<<
(1)แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

(2) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
(3) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
(4) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
(5) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
(6) เอกสารสอบราคาจ้าง
(7) เอกสารสอบราคาจ้าง(1)

 

tuk8floor

ผีไม้จิ้มฟัน ผลงานนักศึกษาสู่การแสดงงานเพิ่มความงามอาคาร 23 ลงหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

    วันก่อนไปถ่ายภาพการลงนามความร่วมมือการขับขี่ปลอดภัย ระหว่างขนส่งจังหวัดเลย ร่วมกับจังหวัดเลย และผู้ประกอบการในจังหวัดเลย สังเกตเห็นภายในอาคาร 23 มีภาพศิลปผลงานนักศึกษาติดประดับตกแต่งภายในอาคาร สร้างบรรยากาศการเรียน และความแปลกใหม่ให้อาคารเป็นมากกว่าอาคารเรียนปกติธรรมดาทั่วไป สวยงามแปลกตา และเป็นแกลอรี่แสดงภาพ

สอบราคาซื้อ ชุดวิเคราะห์คุณภาพไข่ จำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ชุดวิเคราะห์คุณภาพไข่ ตามรายการดังนี้   ชุดวิเคราะห์คุณภาพไข่ จำนวน 1 ชุด
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 12  ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.  ณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย               
กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา  ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น.          
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 7  พฤศจิกายน 2559 ที่  งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

             ดาวน์โหลด
(1) ประกาศสอบราคาซื้อ
(2) เอกสารสอบราคาซื้อ
(3) เอกสารสอบราคาราคาซื้อ
(4) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
(5) คุณลักษณะชุดวิเคราะห์คุณภาพไข

ดูรายละเอียดได้ที่ www.lru.ac.th ติดต่อสอบถามรายละเอียด งานพัสดุ โทร. 042-835224-8 กดต่อ 41117,41118 ในวันและเวลาราชการ

13672546 1069801909780177 1343360279 n

ดร.สุภาวดี อ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มรภ.เลย ทำ"วุ้นย่านาง" ขนมหวานคนรักสุขภาพ นำเสนอข่าวผ่านเดลินิวส์ออนไลน์

     วุ้นย่านาง ขนมหวานไร้น้ำตาล ไอเดียทำจริงทานได้ ดร.สภาวดี สำราญ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำใบย่านาง และหญ้าหวาน มาทำขนมวุ้นเพื่อสุขภาพ รสชาติอร่อย

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดศีรษะครูพร้อมโต๊ะบูชา ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลยจังหวัดเลย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีตกลงราคา”

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อครุภัณฑ์  ชุดศีรษะครูพร้อมโต๊ะบูชา  ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลยจังหวัดเลย จำนวน ๑ ชุด   โดยวิธีตกลงราคา”

>> อ่านประกาศมหาวิทยาลัย <<

ติดต่อสอบถามรายละเอียด งานพัสดุ โทร. 042-835224-8 กดต่อ 41117,41118

lrufront

กล่องหน้าผีขนน้ำ ผีตาโขน มรภ.เลย ลงข่าวเดลินิวส์ออนไลน์

     ผลงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำงานประเพณีท้องถิ่นมาประยุกต์ใหม่ทำเป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่สูง 3 เมตร กว้าง 1.5 เมตร ตกแต่งด้วยภาพผีตาโขนและผีขนน้ำ เก๋สวยงาม ออกสื่อเดลินิวส์ออนไลน์