Thursday, Sep 18th

Last update02:49:21 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ภารกิจผู้บริหาร

ข่าวรับสมัคร

ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ (ครั้งที่ 4)

รร.สาธิต มรภ.เลย จัดพิธีไหว้ครู 57 ออกช่อง 3 ไทยรัฐออนไลน์

      เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดพิธีไหว้ครู โดยมี รศ.อาภรณ์รัตน์ สารทัศนานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธาน ภายในหอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มรภ.เลย ลงข่าว เมืองเลยนิวส์ 2 ข่าว

      มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตออกมาพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง ควลคู่กับการพัฒนาหลักสูตร โครงสร้าง กิจกรรม และการบริการวิชาการแก่ชุมชน การทำการวิจัยเพื่อการพัฒนา พร้อมนำเสนอข่าวสารกิจกรรมมหาวิทยาลัยผ่านหลายช่องทางการสื่อสาร รวมถึงสื่อมวลชน

มรภ.เลย ยกเครื่อง นศ.อาจารย์ ลงคมชัดลึก

       หนังสื่อพิมพ์คม ชัด ลึก ลงข่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ยกเครื่องนักศึกษา อาจารย์ รับอาเซียน ฉบับวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 ปีที่ 13  ฉบับที่ 4601 หน้า 10

สภาพอากาศวันนี้