ข่าวรับสมัคร

Wednesday, Dec 13th

Last update01:45:47 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ภารกิจผู้บริหาร

ข่าวรับสมัคร

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาซื้อ ชุดครุภัณฑ์ศึกษาเนื้อเยื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอนทางชีววิทยา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาซื้อ ชุดครุภัณฑ์ศึกษาเนื้อเยื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอนทางชีววิทยา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”
ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร
ในระหว่างวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 (4 วันทำการ)
ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
โดยสามารถวิจารณ์เสนอแนะ ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
(1) ไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ
(2) โทรสาร 0-4281-1143
(3) ส่งทาง E-mail Address : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<
(1) ประกาศประกวดราคา
(2) เอกสารประกวดราคา
(3)เอกสารประกวดราคา (ต่อ)
(4)เอกสารประกวดราคา (ต่อ)
(5)ตารางแสดงวงเงิน
(6)คุณลักษณะครุภัณฑ์
(7)คุณลักษณะครุภัณฑ์(ต่อ)
(8)คุณลักษณะครุภัณฑ์(ต่อ)
(9)คุณลักษณะครุภัณฑ์(ต่อ)
(10)คุณลักษณะครุภัณฑ์(ต่อ)
(11)คุณลักษณะครุภัณฑ์(ต่อ)
(12)คุณลักษณะครุภัณฑ์(ต่อ)

10760 20121220p1

“แสดงราคากลาง จ้างปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 งาน จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง”

“แสดงราคากลาง จ้างปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า  จำนวน  1 งาน จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง”

>> อ่านรายตารางแสดงวงเงิน <<

10760 20121220p1

“แสดงราคากลาง จัดซื้อ ชุดครุภัณฑ์ศึกษาเนื้อเยื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอนทางชีววิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) ”

“แสดงราคากลาง จัดซื้อ  ชุดครุภัณฑ์ศึกษาเนื้อเยื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอนทางชีววิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e–bidding)  ”

>> อ่านรายตารางแสดงวงเงิน <<

22052888 1705574156161513 825157067 n

“ร่าง” ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)

“ร่าง” ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)
ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร
ในระหว่างวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 (3 วันทำการ)
ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
โดยสามารถวิจารณ์เสนอแนะ ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
(1) ไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ
(2) โทรสาร 0-4281-1143
(3) ส่งทาง E-mail Address : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<
(1) ประกาศประกวดราคา
(2) เอกสารประกวดราคา
(3)เอกสารประกวดราคา (ต่อ)
(4)เอกสารประกวดราคา (ต่อ)
(5)เอกสารประกวดราคา (ต่อ)
(6)ตารางแสดงวงเงิน
(7)ตารางแสดงวงเงิน (ต่อ)

lrufront

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่องดนตรีวงซิมโฟนีออเครสตร้าและวงโยธวาธิต ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่องดนตรีวงซิมโฟนีออเครสตร้าและวงโยธวาธิต ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”
ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร
ในระหว่างวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 (4 วันทำการ)
ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
โดยสามารถวิจารณ์เสนอแนะ ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
(1) ไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ
(2) โทรสาร 0-4281-1143
(3) ส่งทาง E-mail Address : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<
(1) ประกาศประกวดราคา
(2) เอกสารประกวดราคา
(3)เอกสารประกวดราคา (ต่อ)
(4)เอกสารประกวดราคา (ต่อ)
(5)ตารางแสดงวงเงิน
(6)คุณลักษณะเครื่องดนตรีวงซิมโฟนี
(7)คุณลักษณะเครื่องดนตรีวงซิมโฟนี(ต่อ)
(8)คุณลักษณะเครื่องดนตรีวงซิมโฟนี(ต่อ)

22007913 1592066934194343 8758485778665686246 n

เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬาเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬากลุ่มอีสาน

จ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการจ้างปรับปรุงสนามกีฬาเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬากลุ่มอีสาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย วงเงินงบประมาณ 745,599 บาท ราคากลาง 745,599 บาท โดยมีรายละเอียดการประกวดราคาดังนี้

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<
(1) ประกาศประกวดราคา
(2) เอกสารประกวดราคา
(3)เอกสารประกวดราคา (ต่อ)
(4)เอกสารประกวดราคา (ต่อ)
(5)เอกสารประกวดราคา (ต่อ)

ผู้สนใจสามารถประชาพิจารณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 21 - 24 พฤศจิกายน 2560
สามารถประชาพิจารณ์ได้ที่ e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ส่งเอกสารที่ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

lrusport591

“ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบซีเอ็นซี

“ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบซีเอ็นซ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)” วงเงินงบประมาณ 720,000 บาท ราคากลาง 693,000 บาท

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<
(1) ประกาศ
(2) ประกาศ (ต่่อ)
(3)คุณลักษณะเเครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบยซีเอ็นซี 
(4) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

10760 20121220p1

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง ขนาด 30,000 BTU จำนวน 4 เรื่อง

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง ขนาด 30,000 BTU จำนวน 4 เรื่อง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

tuk19