ข่าวกีฬาภายใน ชุมนุม ค่ายอาสา

Saturday, Apr 29th

Last update11:51:26 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวกีฬา ชุมนุม

ข่าวกีฬาภายใน ชุมนุม ค่ายอาสา

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ)

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ส่งผลงานเข้าประกวดกวดสื่อดิจิทัลภายใต้หัวข้อ “ส่งเสริมการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม” เรื่อง "แชร์"

unnamed
► นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ส่งผลงานเข้าประกวดกวดสื่อดิจิทัลภายใต้หัวข้อส่งเสริมการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "แชร์" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

1. นายชลทิตย์ ศรีตระการ
2. นายธาดา แก้วศรีนวล
3. นายอภิสิทธิ์ บัวทอง

ดร. สมยงค์ สีขาว (อาจารย์ที่ปรึกษา)

http://www.ondefilm.com/index.php/welcome/vdo

► แนวคิดหนังสั้นเรื่องแชร์
ปัจจุบันคนในสังคมออนไลน์มักจะแชร์เรื่องราวต่าง ๆ มากมายแต่คนส่วนใหญ่ชอบที่จะแชร์เพียงอย่างเดียว ไม่ค่อยสนใจเข้าไปช่วยเหลือสักเท่าไหร่ จึงอยากจะเสนอแนวคิดที่ว่าหากเราแชร์เพียงอย่างเดียวจะไม่เกิดผลแต่หากเราลงมือช่วยเหลือ ก็จะเกิดผลดีจะได้มีแต่รอยยิ้มและอยากให้แชร์แต่สิ่งที่ดีๆและมีประโยชน์เพื่อสังคมออนไลน์ที่ดียิ่งขึ้น สังคมโลกออนไลน์จะได้มีแต่การแชร์เรื่องราวดีๆ

►รับชมผ่าน Youtube >>>https://youtu.be/G5TcTeKVuBk

#ONDEFilmYouthCamp#กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รายละเอียดโครงการ Click>>http://www.ondefilm.com/index.php

ม.ราชภัฏเลย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2560 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
กลุ่มงานและตำแหน่งที่รับสมัคร
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ ระดับปฏิบัติการ
การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 เมษายน 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ งานบริหารงานบุคคลสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 042-835224–8 ต่อ 41115หรือ 42111

>>CLICK อ่านประกาศ  >>

tuk8floor

คนเก่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

         มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม“การแข่งขันทักษะการออกแบบและการเขียนแบบด้วยโปรแกรม SolidWorks”

คนเก่ง จาก โครงการสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 3 Cabling Contest