ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย

Thursday, Jun 29th

Last update08:15:40 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย

ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย

กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการอบรมภาวะผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

      ผศ.ดร.เชาว์ อินใย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมภาวะผู้นำนักศึกษา พัฒนาแนวคิดบทบาทผู้นำนักศึกษาจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่
ณ ห้องประชุมอาทิตย์ กำลังเอก ชั้น 5 อาคารวิชญาการ

มรภ.เลย ประชุมติดตาม เตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

      ผศ.ดร.เชาว์ อินใย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดการประชุมติดตามตรวจเยี่ยมและเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสภาชั้น 9 อาคารเรียน 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ม.ราชภัฏเลย บริการคลินิกกฎหมายสู่ชุมชน

      สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการคลินิกกฎหมายสู่ชุมชน เสริมความรู้ผู้นำชุมชน ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษา ภาคปกติ (ภาคฤดูร้อน) ภาคเรียนที่ 3/2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยลงนามความร่วมมือองค์กรปกครองท้องถิ่น พัฒนาวิจัยกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน

        มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีปณิธานในการปฏิบัติภารกิจเพื่อท้องถิ่น ชี้นำ แก้ไขปัญหา และพัฒนาวิจัยร่วมกับชุมชน สู่การจัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ (ประเภททั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2559