Saturday, Nov 01st

Last update07:03:22 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ภารกิจผู้บริหาร รับสมัครงาน

รับสมัครงาน

ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 4/2557

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง  รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่  4/2557  ลงวันที่  12  กันยายน  พ.ศ.  2557  นั้น

จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  เพื่อรับโอนเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตำแหน่งอาจารย์  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   ครั้งที่  4/2557  ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

>>CLICK อ่านประกาศมหาวิทยาลัย<<

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น

 

มหาิทยาลัยราชภัฏเลย โทร. 0-4280-8014

DSC 010121

รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ) จำนวน 2 อัตรา

ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2557

                 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ครั้งที่  1/2557 ประกาศ  ณ  วันที่  3  กันยายน  พ.ศ.  2557  นั้นได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
                จึงประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

>>ประกาศมหาวิทยาลัยฯ<<

 

 

 สอบถามรายละเอียดได้ที่งานบริหารงานบุคคล
ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41115, 42111 หรือโทร. 0-4280-8014

DSC 010121

บทความ อื่นๆ ...

ค่านิยม 12 ประการ

12thai72

12 Values Announced

12eng72