Monday, Apr 21st

Last update04:03:11 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ภารกิจผู้บริหาร รับสมัครงาน

รับสมัครงาน

ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการ ระดับ 3 (เฉพาะกิจ)

        ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ตำแหน่งนักวิชาการ  ระดับ 3  (เฉพาะกิจ)  ประจำงานบัณฑิตศึกษา  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จำนวน  1  อัตรา  ประกาศ ณ วันที่  20  มกราคม  2557  และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกไปแล้วนั้น  
       บัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือก เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ตำแหน่ง   นักวิชาการ  ระดับ  3  (เฉพาะกิจ)  ประจำงานบัณฑิตศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จำนวน  1  อัตรา  ดังนี้
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
   ลำดับที่  1  น.ส.สมหญิง  ชาภักดี
   สำรองลำดับที่  1  นายรักษ์สิทธิ์  อ้วนศิริ
   สำรองลำดับที่  2  น.ส.กฤติยานี  สาริยา

      ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือก  มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันพุธที่  12  กุมภาพันธ์2557  เวลา  09.00  น.   ที่งานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น

>>ประกาศมหาวิทยาลัย<<


สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริหารงานบุคคล โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41115, 42111
tukcom

บทความ อื่นๆ ...