งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 56 มรภ.เลย ออกผ่านสื่อออนไลน์

Wednesday, Dec 13th

Last update01:45:47 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวกีฬา ชุมนุม มรภ.เลย ออกข่าวสื่อมวลชน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 56 มรภ.เลย ออกผ่านสื่อออนไลน์

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 56 มรภ.เลย ออกผ่านสื่อออนไลน์

dalynews
manager
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 2
  • ถัดไป

      เมื่อวันที่ 18-20 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

        และเพื่อการแสดงผลงานด้านวิทยาศาสตร์ของอาจารย์ นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีนักเรียนในสถานศึกษาในจังหวัดเลย และใกล้เคียงเข้าชมงาน จุดประกายนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ มีการแข่งขันวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ และการแสดงงานวิชาการจากคณะต่างๆ ในแต่ละสาขาวิชา  การจัดงานครั้งนี้ได้นำเสนอผ่านสื่อมวลชนออนไลน์ เดลินิวส์ออนไลน์ และ mamager ภูมิภาคออนไลน์

คลิ๊กชมข่าว เดลินิวส์ออนไลน์

คลิ๊กชมข่าว manager online

      มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยงานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกฝ่ายที่ติดตามทำข่าวและนำเสนอผ่านสื่อ ด้วยดีตลอดมา

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน