ศูนย์ภาษา จัดอบรมภาษาอังกฤษ จำนวน 4 หลักสูตรๆ ละ 12 ชั่วโมง

Wednesday, Dec 13th

Last update01:45:47 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ศูนย์ภาษา จัดอบรมภาษาอังกฤษ จำนวน 4 หลักสูตรๆ ละ 12 ชั่วโมง

  • PDF
12345

ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จะจัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ นักศึกษา บุคลากรที่สนใจ และผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ Exit-Exam หรือ TOEIC โดยจัดการอบรม ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 500 คน/หลักสูตรๆ ละ 12 ชั่วโมง

คลิ๊กดาวน์โหลดใบสมัครใบสมัคร