มรภ.เลย ร่วมร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

Wednesday, Dec 13th

Last update01:45:47 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

มรภ.เลย ร่วมร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

  • PDF
22045954 1694320663998077 693862314836340268 n
22045589 1694320137331463 3417969264633052160 n
22049804 1694320200664790 5246526635548466477 n
22008271 1694320950664715 4389002773273211729 n
21768311 1694320653998078 3741268899145440028 n
21768197 1694319330664877 908678968730824710 n
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 6
  • ถัดไป

      มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมร้องเพลงชาติไทย ฉลองวันพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ 100 ปี ประวัติศาสตร์ธงไตรรงค์ ความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งแผ่นดิน

      วันพฤสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. ผศ.ชัชชัย พีรกมล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ร่วมร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 
      ธงชาติไทย หรือ ธงไตรรงค์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ ให้เป็นธงชาติของประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2460
      ธงชาติไทย หรือ ธงไตรรงค์ ในปัจจุบัน เป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 6 ส่วน ยาว 9 ส่วน แบ่งด้านยาวออกเป็น 5 แถบ แถบตรงกลางเป็นสีน้ำเงินแก่ กว้าง 2 ส่วน ถัดจากแถบสีน้ำเงินแก่ทั้งสองข้าง เป็นสีขาว กว้างข้างละ 1 ส่วน และต่อจากแถบสีขาวทั้งสองข้าง เป็นแถบสีแดง กว้างข้างละ 1 ส่วน โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงกำหนดความหมายของสีธงไตรรงค์แบบไม่เป็นทางการในพระราชนิพนธ์ เรื่อง เครื่องหมายแห่งไตรรงค์ ไว้ว่า
       สีแดง หมายถึง เลือดอันยอมพลีให้แก่ชาติ
       สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์แห่งธรรมะอันเป็นหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา
       สีน้ำเงิน หมายถึง สีส่วนพระองค์ขององค์พระมหากษัตริย
      โดยต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 โปรดเกล้าฯ ให้มีบันทึกเรื่องธงชาติ โดยให้ยึดเอาธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยตั้งแต่นั้นมา เพื่อจะได้ไม่ต้องเกิดความสับสนกับต่างประเทศ และจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงธงชาติบ่อย ๆ จึงได้กำหนดความหมายของธงไตรรงค์ให้ชัดเจน แต่ก็ครอบคลุมอุดมการณ์เดิมของรัชกาลที่ 6 เอาไว้ด้วย ดังนี้
      สีแดง หมายถึง ชาติ (ประชาชน)
      สีขาว หมายถึง ศาสนา (ไม่ได้เน้นศาสนาใดโดยเฉพาะ)
      สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์
      เพื่อระลึกถึงความสำคัญของธงชาติไทย และน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ที่พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 จึงมีมติเห็นชอบให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) โดยให้เริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นปีแรก

คลิกชมภาพบรรยากาศก่อนเริ่มกิจกรรม
คลิกชมภาพร่วมร้องเพลงชาติงานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน