ประกาศผลการรับนักศึกษา ภาคปกติ ทั่วไป บัญชี 1 และ บัญชี 2 ประจำปี 2560

Wednesday, Dec 13th

Last update01:45:47 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ประกาศผลการรับนักศึกษา ภาคปกติ ทั่วไป บัญชี 1 และ บัญชี 2 ประจำปี 2560

  • PDF
10760 20121220p1

     ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ  ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ ทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560

     ประกาศผลภาคปกติ ทั่วไป บัญชี 1 และ บัญชี 2 ทั้งเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดเลย  และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดขอนแก่น 

คลิ๊กโหลดอ่าน

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ - รอบทั่วไป 2560

บัญชี 1-ตัวจริง-ขอนแก่น

บัญชี 1-ตัวจริง-เลย

บัญชี-2 เลย

บัญชี 3-ไม่ได้ระบุสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือก

>> ดาวน์โหลดใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ<<

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน