อธิการบดีฯ ประชุมหัวหน้าหมู่เรียนนักศึกษาภาคปกติ ครั้งที่ 1/2560

Tuesday, Aug 22nd

Last update12:30:04 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

อธิการบดีฯ ประชุมหัวหน้าหมู่เรียนนักศึกษาภาคปกติ ครั้งที่ 1/2560

  • PDF
DSC 0594
DSC 0567
DSC 0570
DSC 0572
DSC 0576
DSC 0597
DSC 0599
DSC 0600
DSC 0607
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 9
  • ถัดไป

วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดประชุมนักศึกษาเพื่อหารือและรับทราบแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ของผู้บริหารชุดใหม่ ในการดำเนินงานด้านต่างๆ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย มี ผศ.ดร.เชาว์ อินใย ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุม และแนะนำผู้บริหารชุดใหม่ ชุดปัจจุบัน พร้อมทั้งได้ให้โอวาทและกล่าว แนวนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อปรับปรุงแก้ไข จากตัวแทนหัวหน้าหมู่เรียน และผู้นำนักศึกษา ในเรื่องต่างๆ อาทิ การเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่ต่างๆ การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ฯลฯ ในการประชุมดังกล่าวมี ผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมเป็นเกียรติ และร่วมรับฟังข้อเสนอแนะดังกล่าว จากหัวหน้าหมู่เรียน ตัวแทนนักศึกษา ในครั้งนี้ด้วย... =ชมภาพกิจกรรม=