มรภ.เลย รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา

Wednesday, Dec 13th

Last update01:45:47 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

มรภ.เลย รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา

  • PDF
DSC 0377
DSC 0376
DSC 0380
DSC 0400
DSC 0408
DSC 0411
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 6
  • ถัดไป

      กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา เครือจข่ายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
สร้างความเข้าใจแก่นักศึกษา มี ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560

      นายชัยวิชิต ฉิมลี รักษาราชการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวว่า ยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ รัฐบาลประกาศนโยบายด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ กำหนดให้การแก้ปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วน ในวันที่ 10 มีนาคม 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558-2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นสถาบันอุดมศึกษาพัฒนานักศึกษาและผลิตบัณฑิต ออกไปพัฒนาสังคมและประเทศ กองพัฒนานักศึกษา จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน และภัยจากการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด กระตุ้นบทบาทร่วมกันทุกฝ่ายทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เฝ้าระวังป้องกัน เป็นเครือข่ายให้เกิดประสิทธิผลเป็นรูปธรรม
      ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และภาครัฐและหน่วยงานที่สนับสนุนจากจังหวัดเลยโดยศูนย์อำนวยการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเลย สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4  มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะแม่ข่าย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สำนักงานคณะ และสโมสรนักศึกษาภาคปกติทั้ง 5 คณะ ชุมนุมพยาบาลอาสา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการอกกำลังกายร่วมจัดกิจกรรม

คลิ๊กชมภาพบรรยากาศการอบรม

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน