สนง.ศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.เลย จัดงานลานวัฒนธรรม ลานดนตรี สืบสานวิถีไทเลย

Wednesday, Dec 13th

Last update01:45:47 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

สนง.ศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.เลย จัดงานลานวัฒนธรรม ลานดนตรี สืบสานวิถีไทเลย

  • PDF
DSC 0086
DSC 0066
DSC 0081
DSC 0096
DSC 0112
DSC 0165
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 6
  • ถัดไป

        สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการลานวัฒนธรรม ลานดนตรี  สืบสานวิถีไทเลย สานต่อส่งเสริม ฟื้นฟู แลกเปลี่ยน มี ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นประธานเปิดงาน  ณ ลานกิจกรรมหน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 18.00 น.

       ผศ.บุญวัฒน์ บุญทะวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวว่า จังหวัดเลย จัดได้ว่าเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความหลากหลายทางด้านกลุ่มชาติพันธ์ ประเพณีและวัฒนธรรม มีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ วัฒนธรรมด้านภาษา นอกจากนั้น จังหวัดเลยมีการละเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวโดยทั่วไป เช่น การละเล่นผีตาโขน ของชาวอำเภอด่านซ้าย การละเล่นแซปางของชาวอำเภอเชียงคาน เป็นต้น หากไม่มีการอนุรักษ์และสืบสานเอาไว้ ศิลปวัฒนธรรมดังกล่าวอาจสูญสิ้นไป เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการสืบสานวัฒนธรรมให้คงอยู่ยาวนานสืบไป
        ในปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้จัดโครงการ “ลานวัฒนธรรม ลานดนตรี วิถีไทเลย” ขึ้น เพื่อเป็นเวทีของการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันโดดเด่นของท้องถิ่นในจังหวัดเลย โดยร่วมมือกับเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไทเลย และเป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถ เพื่อเผยแพร่และสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของไทยให้คงอยู่สืบไป โดยเป็นการจัดซุ้มแสดงและจัดจำหน่ายผลงานศิลปหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ อาหารและขนมไทยพื้นบ้านโดยฝืมือของนักศึกษา ชุมชนท้องถิ่น พร้อมทั้งมีการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทย รวมทั้งการแสดงดนตรีลูกทุ่ง ตลอดจนการแสดงและการละเล่นพื้นบ้าน

บรรยากาศก่อนเปิดงาน      พิธีเปิดงานลานวัฒนธรรม        การแสดงวงดนตรีโปงลางคนอีสาน      การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งไทราชภัฏบันเทิงศิลป์        ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน           งดงามลวดลายผ้าไทย

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน