ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปี 2560

Saturday, Apr 29th

Last update11:51:26 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปี 2560

  • PDF
23

 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาใหม่  ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560  เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดขอนแก่น   บัดนี้   มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ   เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้  และให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการดังต่อไปนี้

>>CLICK อ่านประกาศ<<