มรภ.เลย ร่วมบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล 19 รูป

Wednesday, Dec 13th

Last update01:45:47 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

มรภ.เลย ร่วมบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล 19 รูป

  • PDF
DSC 0848
DSC 0850
DSC 0851
DSC 0835
DSC 0889
DSC 0921
DSC 0926
DSC 0985
DSC 0993
DSC 1024
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 10
  • ถัดไป

      ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ พุทธศาสนิกชนบ้านกำเนิดเพชร ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมปทถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วันสันตยาวาส บ้านกำเนิดเพชร อำเภอเมือง จังหวัดเลย

     ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานพิธีบรรพชาอุปสมบท ณ ศาลาการเปรียญวัดสันตยาวาส ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระเป็นครูแห่งแผ่นดินและทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวราชภัฏตลอดมา และเพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
    เวลา 09.00 น. เป็นพิธีแห่นาครอบอุโบสถ และประกอบพิธีขอขมาบิดา มารดา รับอัฐบริขาร และประกอบพิธีบรรพชา ตามลำดับ
    เวลา 13.00 น. ประกอบพิธีอุปสมบท ภายในอุโบสถวัดสันตยาวาส
    ในวันที่ 15-17 และวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พระนวกะไปศึกษาปฏิบัติธรรม ณ วัดสันตยาวาส บ้านกำเนิดเพชร
    และระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ พระนวกะไปศึกษาธรรม ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และมีพิธีลาสิกขาวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ณ วัดสันตยาวาส บ้านกำเนิดเพชร
สำหรับการโครงการอุปสมบทในครั้งนี้ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (ทปอ.) ได้เห็นชอบโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 999 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยการศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 14 - 22 กุมภาพันธ์ 2560 และในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นการบรรพชาอุปสมบทพร้อมกันทั่วประเทศ

บรรยากาศก่อนเริ่มพิธีบรรพชา
บรรยากาศก่อนเริ่มแห่นาค
บรรยากาศการแห่นาค
บรรยากาศนาคกราบพระอุโบสถ
บรรยากาศบันทึกภาพร่วม
บรรยากาศนาคเตรียมตัวบรรพชา
ประกอบพิธีบรรพชา
เปลี่ยนนุ่งห่มจีวร
รับศีล รับบาตร
ฉันท์ภัตตาหารมื้อแรก

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน