ประกาศการสรรหาอธิการ

Saturday, Oct 21st

Last update08:20:31 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ประกาศการสรรหาอธิการ

  • PDF
10760 20121220p1

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องกำหนดการสรรหาอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2559

เนื่องจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 3 เมษายน 2560 เพื่อให้การดำเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงประกาศกำหนดการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามรายละเอียดแนบมานี้

คลิ๊กดาวน์โหลด
ประกาศ เรื่อง การกำหนดการสรรหาอธิการบดี
ประกาศ เรื่อง ประวัติ  ผลงาน  นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน