ยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Wednesday, Dec 13th

Last update01:45:47 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ติดตามงานตามภารกิจ

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ติดตามงานตามภารกิจ

     มหาวิทยาลัย ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ติดตามงา...

อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ค่างานและการเขียนคู่มือในการปฏิบัติงาน

อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ค่างานและการเขียนคู่มือในการปฏิบัติงาน

งานฝ่ายบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ค่าง...

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาซื้อ ชุดครุภัณฑ์ศึกษาเนื้อเยื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอนทางชีววิทยา จำนวน 1 ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาซื้อ ชุดครุภัณฑ์ศึกษาเนื้อเยื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอนทางชีววิทยา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา ประกวด...

<<

“ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องดนตรีวงซิมโฟนีออเครสตร้าและวงโยธวาธิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

“ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องดนตรีวงซิมโฟนีออเครสตร้าและวงโยธวาธิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

“ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องดนตรีวงซิมโฟนีออเครสตร้าและวงโยธวาธิต ด้วยวิธีประกว...

<<

มรภ.เลย นำตัวแทนนักศึกษาร่วมกิจกรรมปลูกวันแม่ จิตอาสาเกี่ยววันพ่อ ศึกษาวัฒนธรรมข้าว

มรภ.เลย นำตัวแทนนักศึกษาร่วมกิจกรรมปลูกวันแม่ จิตอาสาเกี่ยววันพ่อ ศึกษาวัฒนธรรมข้าว

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรร...

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาซื้อ ชุดครุภัณฑ์ศึกษาเนื้อเยื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอนทางชีววิทยา จำนวน 1 ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาซื้อ ชุดครุภัณฑ์ศึกษาเนื้อเยื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอนทางชีววิทยา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา...

<<

อ่านเพิ่มเติม...