Tuesday, Jun 28th

Last update11:58:15 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ

      ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเล...

รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารศูนย์อาหาร อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารศูนย์อาหาร อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่าย อาหารศูนย์อาหาร อาคารวิชญาการ จ...

กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษากับงานกิจกรรมนักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษากับงานกิจกรรมนักศึกษา

16 มิถุนายน 2559 กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการ...

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุม...