Thursday, Jul 28th

Last update02:00:44 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home
  ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

   ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ระดับบัณ...

การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษา  ภาคปกติ ภาคเรียนที่  1/2559

การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2559

   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดแนวปฏิบัติในการชำระเงินของนักศึกษา ภา...

การชำระเงินค่าลงทะเบียน นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.)  ภาคเรียนที่ 1/2559

การชำระเงินค่าลงทะเบียน นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) ภาคเรียนที่ 1/2559

   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดแนวปฏิบัติในการชำระเงินภาคเรียนที่ 1/2...

การกำหนดปฏิทินวิชาการสำหรับอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

การกำหนดปฏิทินวิชาการสำหรับอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ...

อ่านเพิ่มเติม...